שביעי

29.06.18 | ט"ז בתמוז תשע"ח | 312 גיליון שביעי | 4 הערת שוליים אלחנן בן אורי עיתון לציבור הדתי מילה שלנו מועצת הרבנות הראשית יצאה השבוע בבשורה לאחר שאישרה את המלצות צוות ההיגוי למתווה הכשרות - ניתוק התלות בינ בעלי ע קימ למשגיחימ. בישיבת המועצה שהתקיימה נערכ דיונ בעניינ מתווה הכשרות, ובמ גרתו אושר עיפ מהותי בדבר ניתוק הזיקה בינ המשגיח לבינ בית הע ק. זאת כדי לפתור את ה וגיה המרכזית של ניגוד העניינימ בינ בעלי הע קימ והמשגיח. לכאורה, נראה כי מדובר בבשורה של ממש, אלא, שהרבנות הראשית לא ציינה את הדרכ האופטימלית למימושה - הע קת משגיחי הכשרות באמצעות המועצות הדתיות. במקומ זאת, התקפלה מועצת הרבנות הראשית בפני משרד האוצר, שאינו מעוניינ להרחיב את היקפ הע קת העובדימ במגזר הציבורי, וקיבלה את דרישתו להע קת המשגיחימ באמצעות חברות כח אדמ. במתווה נקבעו נקציות כנגד החברות שלא יעמדו בכללימ. הרבנות הראשית לא הצליחה לעמוד איתנ ולהגיש את המתווה האופטימלי שלא באמצעות האוצר. הרבנות הראשית והאוצר לא למדו מני יונמ של אחרימ. 20 - המועצה הדתית והרבנות של עכו, שעמ נציגה ישבו חברי צוות ההיגוי, היו הראשונה לפני כ שנה לנתק את הקשר בינ משגיח למושגח. בשלב הראשונ עבדו במועצה הדתית עכו באמצעות חברת כח אדמ. אכ התברר כי עלויות הכשרות עלו בעשרות אחוזימ, וב ופו של יפור חברות כח האדמ, שלא ועד היומ. 2002 עמדו בכללימ, נתבעות במשפטימ שעוד מתנהלימ משנת הרבנות הראשית והעומד בראשה לא השכילו ללמוד מני יונמ של אחרימ ולא התעקשו על מתווה שלמ. מה יהיה ב ופ? הרבנות תאכל את הדגימ ותוכה ותגורש מהעיר בככ שב ופו של יומ יקבלו ברבנות הראשית משגיחימ ממורמרימ שהמחויבות שלהמ לרבנות נמוכה. בעלי ע קימ ישלמו כומימ הגבוהימ בעשרות אחוזימ מהמצב כיומ וממחירי מערכ הכשרות של צוהר, ובהמשכ יואשמו בעליית יוקר המחייה. ב ופו של דבר יתפרק מערכ הכשרות החשוב של הרבנות הראשית לישראל לר י ימ, והאחריות תהיה על ידו של מי שחתומ על מתווה הכשרות. 312 ' גליון מס פרשת 'בלק' 29.06.18 ט"ז בתמוז תשע"ח 24724 , עכו 6444 . כתובת: ת.ד 072-2310000 :' טל 1534-9553325 : פקס www.shvii.co.il את ר: דוא"ל מערכת: ma.shvii@shvii.co.il דוא"ל סטודיו: studio7@shvii.co.il דוא"ל פרסום: sales@shvii.co.il 050-6072869 : לפרסום הפצה: יוסי בן הדור 'מקור ראשון' b 0528908518 @gmail.com 052-8908518 רובי לוזון - 'שביעי' הוצאה לאור: הילה ניסן פרידמן עורכת: מנהל פרסום: 050-6072869 : חיים מיכאליס תמר שוק, ש. כהן, הילה כהן עיצוב: אהרל'ה ויסברג, איתי אסמן, כתבים: יעקב מאיר, יוני רוטנברג אמנון שומרון, אלי טורים ומדורים: סהר, שרון רוטר, שילה פריד, אור רייכרט, איתמר מרילוס, שבתאי שירן, חלי בן שחר, מאיר פרייליכמן, אביה הר-נוי אלחנן בן אורי קריקטורה: דוד תורג'מן הגהה: אודי ציטיאט צילום שער: למערכת שמורה הזכות לקבל או לדחות מודעות שלא עפ"י רוח העיתון. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. תיעדתם אירוע, יש לכם סיפור מעניין, משהו שכדאי שכולם ידעו עליו, מידע חשוב, רוצים לברך מישהו, לאחל מזל טוב? אתם מוזמנים לשלוח לנו: ma.shvii@shvii.co.il חפשו אותנו ב-

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==