Background Image
Next Page  15 / 64 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 15 / 64 Previous Page
Page Background

כסלו תשע"ה דצמבר 4102

15

מאת כתבי הארגון

ב

יום 3102.01.52, נכנסו לתוקף

תקנות המאפשרות קבלת שירות

ציבורי ללא המתנה בתור, וכן מתן

פטור מתשלום למלווה של אדם

במקומות ציבוריים.

מתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור

– מי זכאי?

א. ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית

או נפשית, לרבות ילד עם אוטיזם,

לפי חוק הביטוח הלאומי.

ב. אדם, מגיל 81 ומעלה, עם מוגבלות

שכלית התפתחותית או נפשית,

לרבות אדם עם אוטיזם, שנקבעה לו

נכות רפואית של %05 או יותר.

• שימו לב, מתן שירות ציבורי ללא

המתנה בתור, לא יחול במקום בו

ההמתנה בו היא במכונית, כגון בכניסה

לגן לאומי או תחנת דלק.

מתן פטור מתשלום למלווה של אדם

במקומות ציבוריים – מי זכאי?

א. ילד, מגיל 21 ומעלה, עם מוגבלות

שכלית התפתחותית או נפשית,

לרבות ילד עם אוטיזם, לפי חוק

הביטוח הלאומי.

ב. אדם, מגיל 81 ומעלה, עם מוגבלות

שכלית התפתחותית או נפשית,

לרבות אדם עם אוטיזם, שנקבעה לו

נכות רפואית של %05 או יותר.

ג. אדם, מגיל 81 ומעלה, המקבל קצבת

שירותים מיוחדים.

• שימו לב, מתן פטור מתשלום למלווה

במקום ציבורי, לא יחול במקום בו

השירות כרוך במתן שירות פרטני

למלווה, כגון הקצאת מושב, חדר או

שירות אישי מסוים.

כיצד ניתן לממש זאת?

את הזכויות האמורות לעיל, ניתן יהיה

לממש בהצגת תעודת הנכה החדשה

מהמוסד לביטוח לאומי, אשר על גביה

יסומן "פטור מעמידה בתור/פטור

מתשלום למלווה".

שימו-לב, המוסד לביטוח לאומי מתעתד

לשלוח את התעודות החדשות במהלך

חודש דצמבר 3102, ואין צורך לפנות

אליו באופן אקטיבי.

יחד עם זאת, מי מכם המעוניין לפנות

כבר עתה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב

לביתו ולבקש את התעודה החדשה,

מוזמן לעשות-כן.

לבירורים נוספים אודות מימוש הזכויות

למתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור או

למתן פטור מתשלום למלווה, אנא צרו

קשר עם נציבות שוויון זכויות לאנשים

עם מוגבלות: טל. 430-8805-20.

חשוב לדעת:

פטור מעמידה בתור ופטור

מתשלום מלווה מי זכאי? עדכונים

המשיח! אלוהי ביטוח לאומי "הפך" אותי

ל-לא נכה יותר כי אני פאקינג הולכת

להתנדב למדינה! ... זה אומר שגם תצמח

לי רגל?! זה אומר שאני לא אצלע יותר?!

שאני לא אסבול יותר מכאבי גב?!

אני הייתי חיילת רגילה?! כל חיילת

רגילה עוברת תהליך של שנה וחצי

בכדי להתגייס לצבא?! חיילת רגילה

עוברת "טירונות" מתנדבים הכוללים רק

שיעורים תיאורתיים בלבד. לחיילת רגילה

מקבלת פטורים באורך מגילת העצמאות

הכוללים: פטור משמירות, תורנויות, פטור

מעמידה, פטור מנעליים וכו'?!. האם גם

לחיילת רגילה גם מעבירים את מגורי

הבנות לקרבת המשרד או מתניידת עם

רכב בתוך הבסיס?! חיילת רגילה גם

מוציאה גימלים דרך רופאת משפחה

בלבד?!

הייתי חיילת טובה, ממושמעת, מורעלת

ומה שלא תרצו אבל לא הייתי חיילת

רגילה .

הייתי חיילת-נכה שהתגייסה לצבא כדי

לתרום למדינה! הייתי חיילת תמימה

שחונכה על אהבת המולדת שראתה

בהתנדבות לצבא עיקרון חשוב אך הייתי

נאיבית מדי לחשוב שהמדינה מעריכה

אנשים כמוני.

אני לפעמים תוהה האם הלכתי לשרת

מדינה זרה ולא את מדינת ישראל..

כי לי נראה שהמדינה שהלכתי לשרת

אותה היא מדינה שמעודדת משתמטים

פרזיטים!

נמאס לי להיתקל בחומות של אדישות

ואטימות! לא מספיק שבחיי היומיום שלי

אני נתקלת בקשיים כשאיזה "מאנייק"

חונה/עוצר בחניית נכים או כשיש לי

אלפי מדרגות לעלות מבלי מעלית!

היחס לנכים במדינה הזאת הוא מתחת

לכל ביקורת!

אני רק רוצה לחיות בכבוד בתור נכה

במדינת ישראל ולקבל את הזכויות

שמגיעות לי!