Background Image
Next Page  18 / 64 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 18 / 64 Previous Page
Page Background

כסלו תשע"ה דצמבר 4102

18

אתם

יד ראשונה

לראשונה בישראל ורק באל

טויוטה סיינה, המיני וואן הכי גדול שי

₪219,900

החל מ-

8-7 מקומות

ישיבה

יבוא מקביל

כל היתרונות באלבר

מקוריים

חלפים

מלאה לכל חלקי הרכב

אחריות

ב"מרכזי שירות אקספרס" בפריסה ארצית

שירות

מכונאים מומחים לדגמים המיובאים

ע"י

טיפול מקצועי

waze

הכוללת חיבור ל-

מערכת מולטימדיה

לנסיעה בטוחה יותר

מערכת מוביל-איי

a l b a r . c o . i l

537

אתם

יד ראשונה

לראשונה בישראל ורק באלבר

טויוטה סיינה, המיני וואן הכי גדול שיש

₪219,900

החל מ-

8-7 מקומות

ישיבה

יבוא מקביל

כל היתרונות באלבר

מקוריים

חלפים

מלאה לכל חלקי הרכב

אחריות

ב"מרכזי שירות אקספרס" בפריסה ארצית

שירות

מכונאים מומחים לדגמים המיובאים

ע"י

טיפול מקצועי

waze

הכוללת חיבור ל-

מערכת מולטימדיה

לנסיעה בטוחה יותר

מערכת מוביל-איי

a l b a r . c o . i l

* 3537

אתם

יד ראשונה

לראשונה בישראל ורק באלבר

טויוטה סיינה, המיני וואן הכי גדול שי

₪219,900

החל מ-

8-7 מקומות

ישיבה

יבוא מקביל

כל היתרונות באלבר

מקוריים

חלפים

מלאה לכל חלקי הרכב

אחריות

ב"מרכזי שירות אקספרס" בפריסה ארצית

שירות

מכונאים מומחים לדגמים המיובאים

ע"י

טיפול מקצועי

waze

הכוללת חיבור ל-

מערכת מולטימדיה

לנסיעה בטוחה יותר

מערכת מוביל-איי

a l b a r . c o . i l

* 3537